Google Street View 2013

Technique: Intagliotype; Edition: unique

Plates: 5 x 15cm : 10,5cm / 5 x 15cm : 10,5cm / 5 x 15cm : 10,5cm / 4 x 25cm : 20,5cm / 7 x 15cm : 10,5cm

Paper: 53cm : 23cm

Technique: Intagliotype; Edition: unique

Plates: 9 x 15cm : 10,5cm / 16 x15cm : 10,5cm

Paper: 50cm : 38cm : 52,5cm / 50cm : 70cm 

Technique: Intagliotype; Edition: unique

Plates: 9 x 15cm : 10,5cm / 16 x15cm : 10,5cm

Paper: 50cm : 38cm : 52,5cm / 50cm : 70cm 

Technique: Intagliotype; Edition: unique

Plates: 7 x 15cm : 10,5cm / 10 x 15cm : 10,5cm / 13 x15cm : 10,5cm

Paper: 34cm : 94,5cm